Разработка и реализация стенда на фестивале
клиент
«Брест Литовск»
Бренд
«Брест Литовск»
Задача
разработать дизайн и активности для стенда на фестивале